Tuesday, May 14, 2013

Saturday, May 4, 2013

Heegeldatud kaltsuvaip / Crocheted rag rug

Heegeldatud kaltsuvaip vanadest beebiriietest.

----
A rag rug crocheted from old baby clothes.